O písaři, který letěl na venkov.

Fallada, Hans
Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství, 1941. 200 - [II] s.
Edice: Knihovna Křižovatky