O pěveckých sborech : metodika pěveckého nácviku : příručka pro sbormistry, žáky hudebních škol (sborových oddělení), zájemce o sborový zpěv.

Slavický, Jaroslav
1. vydání. Theodor Mareš, 1948. 29 s.
Edice: Marešovy příručky ; sv. 26