O Petru Bezručovi : Populární výklad života a díla.

Bár, Zdeněk
Svět, 1945. 115-[II] s.