O Petru Bezručovi : Lidový výklad.

Bár, Zdeněk
Zemská hasičská jednota slezská, 1937. 47 s.