O Petru Bezručovi a výbor ze Slezských písní.

Fuchs, Rudolf
Čechoslovák, 1942. 61 s.