O pejskovi a kočičce : jak hráli divadlo a co bylo na Mikuláše.

Čapek, Josef; ed. Koutná, Alena; il. Vinklář, Zdeněk
Baset, 2003. [60] s.