O papežství : [Retuňk proti Antikristu a svodům jeho].

Komenský, Jan Amos
Českobratrská jednota missijní, 1924. 264 s.