O ozbrojeném boji lidu.

Engels, Friedrich
Vyd. 1. Státní nakladatelství politické literatury, 1957. 69 s.