O osobitnom povolaní : o manželstve.

Forgan, Vladislav I
Spolok svätého Vojtecha, 1991. 59 s.
Edice: Cesta k pravde ; 12