O osnovách učebných na různých školách od Komenského navržených.

Lepař, Jan
Rohlíček & Sievers, 1877. 39 s.