O nynější politické situaci národa českého.

Nákladem Karla Bellmanna, 1877. 34 s.