O novou českou taneční hudbu : vývojové tendence taneční hudby v ČSR v letech 1945-1958.

Havlíček, Dušan
Svaz československých skladatelů, 1959. 117 s.
Edice: Knižnice Hudebních rozhledů ; roč. 5, sv. 2