O novém trestním právu správním.

Min. vnitra, gen. kom. min. vnitra, 1950. 195, [1] s.
Edice: Příručky pro národní výbory ; Sv. 22