O nezbytnosti umění.

Fischer, Ernst
Vyd. 2., přeprac. Svoboda, 1967. 273 s., [24] s. obr. příl
Edice: Členská knižnice