O nerostech, horninách a složení kůry zemské.

Kopecký, Karel
Kober, 1903. 211 s.
Edice: Malý Brehm ; V