O některých anglických bibliofilech a trochu i o sobě : přednáška ve Spolku Českých Bibliofilů v Praze dne 4. března 1929.

Obrátil, Karel Jaroslav
Karel Jaroslav Obrátil, 1929. 81 s.