O nejstaších impressorech mladoboleslavských a jejich tisku.

Hobl, Antonín; il. Votlučka, Karel; il. Konůpek, Jan; il. Kotík, Pravoslav; il. Vohánková, Božena
<<(>>Členové kroužku čes. exlibristů Vácslav Rudl a Josef Hejda, t. knihtiskárna Hejda & Zbroj), 1927. 27, [1] s.