O nejnovějších námitkách proti pravosti našich starých památek.

Jireček, Josef
J. Otto, 1878. 37 s.
Edice: Čas. česk. Muzea ; Roč. 52, sv. 1