O nejlepším státě, neboli, Myšlenky kohosi, jenž lidstvo miloval, o nejúčelnějším zařízení společnosti občanské.

Bolzano, Bernard
3. vyd. Melantrich, 1949. 160 s.