O našich městech a patrimoniích a o správě obecních archivů : s poučením o hlavních archivech pražských.

ed. Vojtíšek, Václav
Československá společnost archivní, 1934. 146 s.