O našich hymnách a jejich osudech : československým školám a rodinám.

Strnad, František
Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, . 84 s.