O našich hymnách a jejich osudech : československým školám a rodinám.

Strnad, František
Ústř. nakladat. a knihkup. učitelstva čsl, 1924. 84 s.