O naší moderní kultuře divadelně dramatické.

Šalda, F. X
O. Girgal, 1999.