O národní literaturu : z úvah a polemik doby májovců a lumírovců.

ed. Jeřábek, Dušan
Melantrich, 1990.