O náboženských ideách spásy a nesmrtelnosti : Úvaha.

Dobruský, A. K
nákl. vl, 1906. 18 s.