O náboženském smýšlení Julia Zeyera : [J. Zeyer's religiöse Überzeugung] : Příspěvek k osvětlování povahy Zeyerovy.

Šach, Josef
I. vydání. Česká grafická Unie, 1942. 125 - [I] s.