O mořské panně a jiné pohádky.

Ranžová, M
Vydání první. Žofie Stodolová, 1945. 66-[II] s.