O modernizaci školské matematiky.

Šedivý, Jaroslav
2., rozš. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 324 s.
Edice: Matematická knižnice