O mnohosti světů obydlených.

Flammarion, Camille
Hejda a Tuček, 1924. 416, 5 s.
Edice: Flammarion, Camille: Spisy ; 3