O Mikulášovi Koperníkovi.

Szostakowski, Stanisław
1. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1973. 81 s.
Edice: Knižnica všeobecného vzdelania