O medvědu ženichovi.

Haštová, Mária; il. Plocháňová, Božena
1. vyd. Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968. 1 nestránkovaný sv