O Maxu Švabinském : K výstavě jeho prací v Kroměříži 29.6.-31.8. 1963 : [Sborník].

Racek, Miloslav
Měst. NV, 1963. 32 s.