O malíři, Polušce a paní : báseň.

Beneš Buchlovan, Bedřich
Moravské kolo spisovatelů, 1924. 118 s.