O ľudovom výtvarnom umení roľníckeho prostredia.

1. vyd. Príroda, 1979. 215 s.