O literatuře.

Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 195 s.
Edice: Sborník vědeckých prací Vyšší pedagogické školy v Brně ; sv. 5