O lidské povaze : krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti.

Smékal, Vladimír
1. české vyd. Cesta, 2005. 203 s.