O lázních teplických.

Mitis z Limuz, Tomáš; Budinská, Jitka
Vyd. 1. české. Krajské muzeum, 1980. 42 s.