O lásce Drosilly a Charikla.

Nikétas Eugenianos; il. Melicharová, Hermína
1. vyd. Odeon, 1987. 232 s.