O lásce a vašich problémech.

Vydavatelství časopisů MNO, 1966. 158 s.