O labužnictví : Fyziologie chuti.

Brillat-Savarin, Jean Anthelme
2., upr. vyd. Lidové noviny, 1994. 347 s.