O kulturní politice : výklad v kulturním výboru Ústavodárního Národního shromáždění dne 29. ledna 1947.

Stránský, Jaroslav
Československá strana národně socialistická, 1947. 39 s.