O kultuře a umění.

Marx, Karl; Lenin, Vladimir Il'jič; Engels, Friedrich
Vyd. 1. Svoboda, 1977. 554 s.
Edice: Knižnice marxismu-leninismu