O kultuře a úkolech inteligence.

Gottwald, Klement
3. rozš. vyd. Ministerstvo informací a osvěty, . 138, [1] s.