O kultuře a kulturní revoluci : příspěvek k řešení teoretických otázek kulturní revoluce.

Huláková, Marie; Vaněk, Jiří
1. vyd. St. vědecká knihovna, . 280, [2] s.; 15 s.
Edice: Publikace ; čís. 15/63