O kultu osobnosti a jeho důsledcích.

Chruščev, Nikita Sergejevič
1990.