O kráse české řeči.

Glazarová, Jarmila
1. vyd. Východočes. nakl, 1964. 84 s.