O kožních nemocech a vadách pleti : populární kapitoly z kožního lékařství.

Šťáva, Zdeněk
2., část. přeprac. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1961. 183 s.