O Konnersreuthu nejnovější! : "Spasitel jest dobrý!"(Terezie Neumannová) : nápadná vyslyšení a obrácení prostřednictvím Terezie Neumannové v Konnersreuthu.

Staudinger, Odo
[s.n.], 1931. 163 s.