O knihaři a básníkovi.

Wolker, Jiří
Grafický klub pro Moravu, 1927. 15 s.