O klavírním přednesu : (několik pokynů pro žáky pokročilejší).

Jiránek, Josef
Nákladem vlastním, 1926. 28 s., 1 ins. list
Edice: Knihovna "Hudební Výchovy" ; č. 10