O Keškovi a jeho kamarátoch.

Pogodin, Radij Petrovič
2. vyd. Mladé letá, 1973. 111 s.
Edice: Klub mladých čitateľov